Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Wegwijzer ondersteuning digitaal onderwijs

Vragen over het geven van (online) onderwijs Geesteswetenschappen Educate-it Geesteswetenschappen
icto.gw@uu.nl.
Vragen over het geven van (online) onderwijs Teaching Support*
teachingsupport@uu.nl of 030-253 2197,
op werkdagen bereikbaar van 9:00-17:00 uur.
Voor acute, technische problemen in een onderwijsruimte FSC
030-253 9595, op werkdagen bereikbaar van 8:00-17:30 uur.
Technische ondersteuning/advies in een onderwijsruimte Aanvragen via https://uu.topdesk.net/.
Log in via [Log in to Self-Service Portal], kies de tegel [AV-Support], kies de tegel [Malfunction/suggestion audiovisual equipment].
Mogelijkheden op AV-gebied
(vb. mogelijkheden in hoorcollegezalen, podcaststudio, gebruik Microsoft Teams en stappenplannen).
Bekijk de AV-menukaart
Voorzieningen per onderwijszaal Bekijk de kennisbank
Audiovisuele ondersteuning Bekijk de kennisbank
AV-rijbewijs:
een korte training voor docenten en studentassistenten waarin zij leren om te gaan met de AV-apparatuur in onderwijsruimtes, vaak maatwerk want afhankelijk van de behoefte van de aanvrager.
Vraag aan via https://uu.topdesk.net/.
Log in via [Log in to Self-Service Portal], kies de tegel [AV-Support], kies de tegel [Request AV systems training]
Ervaar je problemen die niet acuut zijn, ben je niet tevreden over instellingen op de pc’s, heb je behoefte aan een handleiding of heb je tips/suggesties? Meld dit dan svp bij Topdesk. Zo kunnen we samen zorgen voor een zo goed mogelijke dienstverlening! Melden via servicedesk@uu.nl, 030-253 4500 of via Topdesk.
Log in via [Log in to Self-Service Portal], kies de tegel [AV-Support], kies de tegel [Malfunction/suggestion audiovisual equipment]).
Voor (overige) IT-problemen ITS
030-253 4500 of via servicedesk@uu.nl, op werkdagen bereikbaar van 7:00-21:30 uur en in de weekenden van 10:00-21:30 uur.

* Teaching Support wordt bemenst door ondersteuners die de docent helpen of doorverwijzen naar het juiste ‘loket’. Teaching Support is een gezamenlijke service van de partners in het CAT, o.a. Educate-itO&TOvP en TLL.

Share