Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Digitaal 'schrijven', hoe kun je dat doen? door Science Educate-it

Science Educate-it

In een online leersituatie wil je af en toe ook iets schrijvend uit kunnen leggen in zowel colleges als werkgroepen. Vooral voor wiskunde opgaven en scheikundige formules is het vaak gemakkelijker om iets geschreven i.p.v. getypt duidelijk te maken. Ook binnen de Geesteswetenschappen kan dit gewenst zijn. Lees op de website van Science Educate-it wat de mogelijkheden zijn.