Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Geindividualiseerde toetsen bij statistiek & methoden

Good practice bij Methoden&Statistiek/TLC

Hugo Quene

Toelichting op het maken van individuele tentamens met individuele model-uitwerkingen voor individuele studenten. Geïndividualiseerde toetsen zijn bruikbaar voor allerlei situaties waarin studenten een dataverzameling moeten analyseren, bijvoorbeeld voor onderwijs in statistische technieken.

Lees meer…