Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Digitale microscopie

Inspirerende Docent

Theo van Haeften

Faculteit Diergeneeskunde

Audio Beschrijving Project

There is no audio description available for this project

Project description

Lees meer…

Doelen

– Student komt beter voorbereid naar college/practicum

– Toegankelijker maken zeldzame/kwetsbare/beste microscopie-preparaten

– Meer integratie microscopiepractica met werkgroepen en toetsen

– Student kan meer oefenen met digitale preparaten

Resultaten

100% Succesvol afgerond
Lees meer…