Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Tijdspad & procedure digitaal toetsen

Voor docenten van Geesteswetenschappen die voor het eerst willen gaan toetsen met Remindo staat hieronder een kort tijdspad met de belangrijkste deadlines.

Voor docenten die al eerder hebben getoetst is de intake met de key-user in principe niet nodig, via de e-mail kunnen dan de rechten worden aangevraagd. De rest van het tijdspad blijft hetzelfde. Ook voor formatieve toetsen geldt onderstaande tijdspad, geef deze zo snel mogelijk door aan de key-user (Onderwijssecretariaat speelt hier geen rol in als er geen Chromebooks worden gebruikt)

Als een Remindo toets is geboekt maar deze niet meer doorgaat, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Onderwijssecretariaat.

Remindo aanvragen zijn niet vrijblijvend (er worden een zaal, e-assistants en Chromebooks ingepland).

Deadline Actie docent Actie key-user
uiterlijk 4 weken vóór toetsafname Docent geeft de toets (herkansing/inzagemoment) door aan het Onderwijssecretariaat om te roosteren.

Docent geeft ook door of er koptelefoons/groot scherm (slechtzienden) nodig zijn.

Mail het Onderwijssecretariaat GW

Na bevestiging dat de zaal geroosterd is neemt de docent contact op met de key-user (Michiel Fleerkate) om een intake te plannen.

Mail de key-user GW

week 4 tot 1 vóór toetsafname Docent maakt vragen in de itembank van Remindo. Key-user koppelt de docent aan de itembank.
Docent creëert de toets(matrijs) in Remindo.

(zie "naamgeving" onderaan voor de naamgeving van de toets(matrijs), hier zitten strenge regels aan verbonden)

Key-user koppelt de docenten die moeten nakijken aan de cursus en kandidatenlijst.
Check de supportsite van Remindo
maandag de week vóór toetsafname Key-user stuurt een standaard e-mail voor de laatste informatie over de toetsafname.
vrijdag de week vóór toetsafname Docent levert informatie aan over de toetsafname op basis van de standaard e-mail van de key-user.

Toets moet voor de deadline 1 geldige vraag bevatten om in te plannen.

 

Deadline is vrijdag 13:00 in de week voor de toetsafname.

Key-user maakt het toetsmoment aan na vrijdag 13:00 in de week voor de toetsafname.
week van toetsafname Laatste instellingen van het toetsmoment (de toets) kunnen eventueel nog worden gewijzigd.
Toetsafname

Naamgeving

  • ‘Soort toets’ is “tentamen”, “hertentamen”, “oefentoets”, “oefeningen”, etc.
  • [jjjj-mm-dd/cursuscode] is jaar, maand en dag, dus bijv. 2019-09-01 oftewel 1 september 2019 en cursuscode.
    • Jaar wordt uitgedrukt in 4 cijfers
    • Eventueel is er ruimte om na ‘soort toets’ extra informatie te zetten, bijvoorbeeld “- groep 1”. Dit wordt echter afgeraden en is meestal niet nodig.

Voorbeeld:

Noot

De toetsmatrijs moet een week van te voren minimaal 1 vraag bevatten, zodat de studenten aan het toetsmoment (de toets) kunnen  worden toegevoegd. In de week voor de toetsafname kan de inhoud van de toets eventueel nog worden aangepast. Spreek met de key-user af wat de precieze deadline en werkwijze is.

Als er gebruik wordt gemaakt van een BRON-matrijs moeten de vragen aan de BRON worden toegevoegd en moet 1 week van tevoren de toetsmatrijs van de BRON worden gemaakt.

Links voor meer informatie

Tijdspad = https://gw.educate-it.uu.nl/tijdspad-procedure-digitaal-toetsen/
Beheeromgeving = http://uu.remindotoetsmanager.nl
Afnameomgeving = http://uu.remindotoets.nl
Supportsite = http://remindo-support.sites.uu.nl

Share