Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Yvonne de Jong (GW) vertelt

Bij de faculteit Geesteswetenschappen hebben we de laatste periode met name geïnvesteerd in docenten laten nadenken over het herontwerpen van hun cursus met IT. Hoe we dit hebben gedaan?

  • Met de binnenstadeditie van de winter course ‘Versterk je onderwijs met IT’ voor docenten van GW, REBO en UCU;
  • en in de workshops ‘(her)Ontwerp je onderwijs met blended learning’ (zelf een blended workshop) voor een grote groep beginnende docenten in de Leergang Universitair Onderwijs (LUO) GW.

We zien dat een steeds grotere groep docenten aan de slag gaat met digitale tools. Met name het digitale toetsen groeit. Het is goed om te merken dat docenten de voordelen van digitaal toetsen ontdekken en hun weg hierin weten te vinden.

De groei van het aantal digitale toetsen:

  • collegejaar 15/16: 6
  • collegejaar 16/17: 46
  • collegejaar 17/18 (februari ’18): 73

Daarnaast is Pitch2Peer een tool die steeds vaker wordt ingezet. Docent Media- en Cultuurwetenschappen, Jasper van Vught, heeft P2P ingezet om studenten een video-opdracht te laten maken. Dit werd gemonitord via Pitch2 peer. Deze tool biedt studenten de mogelijkheid om (binnen de Blackboardomgeving) hun video’s te uploaden, maar ook om video’s van medestudenten te voorzien van peerfeedback. De docent kan de feedback in goede banen leiden door studenten bepaalde video’s toe te wijzen als onderdeel van een opdracht en hij kan feedbackcategorieën aanmaken. Dit resulteerde er in dat studenten meer feedback kregen en gerichter naar elkaars presentaties hebben gekeken. Ook zijn studenten actiever met de leerstof bezig geweest, moesten zij kritisch nadenken over de presentaties van anderen en leerden daardoor tegelijkertijd ook met andere ogen naar hun eigen presentatie kijken.

https://educate-it.uu.nl/inspiratieproject/video-essays-peerfeedback/

Tevens maken we voorzichtig de stap naar meer studentbetrokkenheid bij het stimuleren van blended learning ten behoeve van het onderwijs. Via de student-assessor van GW zijn we in gesprek gegaan met studentleden van de opleidingscommissies. Dit heeft ertoe geleid dat deze groep studenten nu weet wat Educate-it doet en voorbeelden gehoord heeft van een aantal studenten die blended learning tegen zijn gekomen in hun onderwijs. Dit kunnen zij meenemen naar de opleidingscommissies waarvan zij deel uit maken.

Tot slot wil GW de ruimte voor onderwijsinnovatie met behulp van blended learning aanwenden om docenten in staat te stellen goede onderwijsvormen te zoeken. Daarvoor worden ambassadeurs ingezet. Dit zijn docenten die goede ervaringen hebben met het zelf ontwikkelen van blended onderwijs en als ambassadeur optreden, maar ook concreet adviseren bij ontwikkelvragen van collega-docenten. Ook worden student-assistenten ingezet voor praktische ondersteuning. Per departement wordt bekeken welke cursussen hiermee komend collegejaar aan de slag willen om zo in collegejaar 2019-2020 een slag gemaakt te hebben. Daarover vertel ik een volgende keer graag meer. Heb je een vraag of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op!

Share