Logo Universiteit Utrecht

Educate-it GW

Doen en niet-doens bij digitaal onderwijs

Tips van een collega

Jesper Verhoef - MCW

Tips o.b.v. werkcolleges Media en Participatie, wekelijks WC van vier uur

Lees meer…